Terminy wypłat świadczeń

 

1. Świadczenia z pomocy społecznej   - od 10 do 15 dnia mieciąca

                                                          i od 25 dnia każdego miesiąca

 

2. Świadczenia rodzinne                     - od 20 dnia każdego miesiąca

 

3. Fundusz alimentacyjny                   - od 20 dnia każdego miesiąca

 

4. Dodatki mieszkaniowe                    - do 10 dnia każdego miesiąca

 

5. Dodatki energetyczne                     - do 10 dnia każdego miesiąca

 

6. Świadczenie wychowawcze (500+)  - od 25 dnia każdego miesiąca