Podsumowanie projektu „JESTEŚMY AKTYWNI” w latach 2008-2014

Wyszczególnienia / PartneraNazwa Partnera: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYMANIU
Środki finansowe otrzymane w okresie 2008-2014 z WUP681 190,53 zł
Ilość uczestników objętych działaniami w projekcie 2008-2014101 OSÓB, W TYM 85 KOBIET I 16 MĘŻCZYZN
Ilość osób pracujących od 2008 do 2014 w instytucji nad projektem9, W TYM 5 PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, 1 KIEROWNIK OŚRODKA, 2 OSOBY PRACUJĄCE PRZY OBSŁUDZE KSIĘGOWEJ, 1 INFORMATYK
Ilość uczestników projektów która podjęła zatrudnienie po ukończeniu udziału w projekcie43 osoby, które podjęły zatrudnienie w okresie 6 m-cy po zakończeniu projektu (42,57 % osób przeszkolonych) (DANE Z LAT 2008-2013)
Ilość szkoleń jaka została przeprowadzona przez partnerów projektu dla uczestników 2008-2014 oraz wymienić jakie to były szkolenia.

Rok 2008: Szkolenie kucharz – garmażer, Obsługa kas fiskalnych, Warsztaty z Radcą Prawnym, Warsztaty z doradcą zawodowym, Warsztaty psychologiczne

Rok 2009: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji, Warsztaty z Radcą Prawnym, Warsztaty z doradcą zawodowym, Warsztaty psychologiczne

Rok 2010: Ogrodnik terenów zielonych z elementami bukieciarstwa, Pokojowa z elementami języka niemieckiego, Kurs fryzjersko – kosmetyczny ze stylizacją paznokci, ABC Przedsiębiorczości, Warsztaty z doradcą zawodowym, Warsztaty psychologiczne, Warsztaty z Doradcą Rodzinnym,

Rok 2011: Pokojowa z językiem niemieckim, Kurs kucharz – garmażer, Warsztaty poprawy wizerunku osobistego, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Warsztaty z doradcą zawodowym, Warsztaty psychologiczne,

Rok 2012: Bukieciarstwo, Kurs konserwator budynków z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV, Szkolenie kompleksowa obsługa przyjęć okolicznościowych, Warsztaty tworzenia biżuterii, Warsztaty poprawy wizerunku osobistego, Warsztaty zarządzania budżetem domowym, Wyjazdowe warsztaty umiejętności wychowawczych, Warsztaty z doradcą zawodowym, Warsztaty psychologiczne

Rok 2013: Obsługa kas fiskalnych z elementami języka niemieckiego, Konserwator budynków z uprawnieniami SEP, kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs Kucharz – Garmażer z elementami obsługi przyjęć okolicznościowych, warsztaty poprawy wizerunku osobistego, warsztaty gospodarowania budżetem domowym, Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne,
Rok 2014: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami języka niemieckiego, Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym, Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla rodziców, weekendowy kurs kulinarny, Warsztaty poprawy wizerunku osobistego, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne.

Największe sukcesyJedna z uczestniczek szkolenia Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji podjęła pracę w szpitalu na oddziale rehabilitacji, gdzie została zauważona jako dobry pracownik i do dnia dzisiejszego pracuje zawodowo.
Wiele osób, które początkowo przychodziły do projektu sceptycznie nastawione po zakończeniu twierdziły, że to była jedna z lepszych decyzji w ich życiu żeby uczestniczyć w projekcie i że teraz będzie im brakowało zajęć i spotkań projektowych. 
Największe porażkibrak