Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Aldona Więcek

przyjmowanie wniosków i skarg w każdy poniedziałek w godz. od 9:00 - 12:00

tel. +48 94 35 55 471
e-mail: gops@ryman.pl
Biuro numer: 3


 

SEKRETARIAT

Agnieszka Walczak - Pomoc Administracyjna

Obsługa: Karty Dużej Rodziny, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora

tel. +48 94 35 83 234
e-mail:  a.walczak@ryman.pl
Biuro numer: 2

 Dział Pracy Socjalnej

 

Monika Radoń - Pracownik Socjalny

REJON: Rymań, Kamień Rymański, Bukowo, Bębnikąt, Lędowo, Rzesznikowo, Rzesznikówko

tel.  +48 94 35 55 472
e-mail: m.radon@ryman.pl
Biuro numer: 5

Renata Drożdżewska-Kaczor - Pracownik Socjalny

REJON: Drozdówko, Gołkowo, Gorawino, Jarkowo, Kinowo, Mechowo, Petrykozy, Jaglino, Płonino, Rębice, Starnin

tel. +48 94 35 55 472
e-mail:  r.kaczor@ryman.pl
Biuro numer: 5

 

Agata Mikołajczak - Specjalista Pracy Socjalnej

REJON: Czartkowo, Dębica, Drozdowo, Skrzydłowo, Leszczyn, Mirowo

tel.  +48 94 35 55 472

e-mail: a.mikolajczak@ryman.pl
Biuro numer: 5

Patrycja Gerus - Asystent Rodziny

tel.  +48 94 35 55 473

e-mail: p.gerus@ryman.pl

Biuro numer: 6


 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

 

Renata Radoń - Starszy Inspektor

tel. +48 94 35 55 470
fax: +48 94 35 55 470
e-mail: r.radon@ryman.pl
Biuro numer: 4

 

  Katarzyna Teper – Starszy Inspektor

tel. +48 94 35 55 473
e-mail: k.teper@ryman.pl
Biuro numer: 6

 

 Klaudia Figurska-Kasperowicz - Inspektor  

tel. +48 94 35 55 470
 e-mail: k.figurska@ryman.pl
Biuro numer: 4


 

  Przemysław Trybuchowski - Starszy Informatyk ds. Świadczeń Pomocy Społecznej

tel. +48 94 35 83 234
e-mail: informatyk@ryman.pl
Biuro numer: 2