Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Aldona Więcek
przyjmowanie wniosków i skarg w każdy poniedziałek w godz. od 9:00 - 12:00
tel. +48 94 355 54 71
e-mail: gops@ryman.pl
Biuro numer: 3


SEKRETARIAT

Agnieszka Walczak - Pomoc Administracyjna
Obsługa: Karty Dużej Rodziny, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora
tel. +48 94 358 32 34
e-mail: a.walczak@ryman.pl
Biuro numer: 2


Dział Pracy Socjalnej

Monika Radoń - Pracownik Socjalny
REJON: Rymań, Kamień Rymański, Bukowo, Bębnikąt, Lędowo, Rzesznikowo, Rzesznikówko
tel. +48 94 355 54 72
e-mail: m.radon@ryman.pl
Biuro numer: 5

Renata Drożdżewska-Kaczor - Pracownik Socjalny
REJON: Drozdówko, Gołkowo, Gorawino, Jarkowo, Kinowo, Mechowo, Petrykozy, Jaglino, Płonino, Rębice, Starnin
tel. +48 94 355 54 72
e-mail: r.kaczor@ryman.pl
Biuro numer: 5

 Agata Mikołajczak - Specjalista Pracy Socjalnej
REJON: Czartkowo, Dębica, Drozdowo, Skrzydłowo, Leszczyn, Mirowo
tel. +48 94 355 54 72
e-mail: a.mikolajczak@ryman.pl
Biuro numer: 5

Patrycja Gerus - Asystent Rodziny
tel. +48 94 355 54 73
e-mail: p.gerus@ryman.pl
Biuro numer: 6


Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

Renata Radoń - Starszy Inspektor
tel. +48 94 355 54 70
fax: +48 94 355 54 70
e-mail: r.radon@ryman.pl
Biuro numer: 4

  Katarzyna Teper – Starszy Inspektor
tel. +48 94 355 54 73
e-mail: k.teper@ryman.pl
Biuro numer: 6


Informatyk
Przemysław Trybuchowski - Koordynator ds.komputeryzacji pomocy społecznej
tel. +48 94 358 32 34
e-mail: informatyk@ryman.pl
Biuro numer: 2