Zarządzenia wydane przez Kierownika GOPS w Rymaniu