Statystyki GOPS:

1. Rodziny korzystające z pomocy społecznej w 2022 r.69
2. Liczba osób w tych rodzinach130
3. Liczba udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2022 r.  3265
4. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2022 r.233
5. Liczba wniosków o świadczenia rodzinne w 2022 r.204
6. Liczba wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2022 r.21
7. Liczba wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w 2022 r.16
8. Liczba decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w 2022 r.247
9. Liczba decyzji w sprawie świadczeń alimentacyjnych w 2022 r.27
10. Liczba decyzji dla dłużników alimentacyjnych w 2022 r.0
11. Liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy w 2022 r.15
12. Liczba rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w 2022 r.3
13. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2022 r.97
14. Liczba członków Klubu Seniora „Pod Aniołami” w 2022 r.  80
15. Liczba rodzin objętych pracą Asystenta Rodziny w 2022 r.   4
16. Liczba rodzin objętych pracą socjalną w 2022 r.69
17. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym na koniec 2022 r.545
18. Kontrakty socjalne w 2022 r.4
19. Projekty socjalne w 2022 r.3
20. Liczba osób, którym przyznano usługi opiekuńcze w 2022 r.7
21. Wywiady alimentacyjne w 2022 r.16
22. Skierowania do PCK (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa) w 2022 r.146
23. Wnioski do orzecznictwa w 2022 r.1
24. Liczba wydanych Kart Seniora w 2022 r.9
25. Poradnictwo specjalistyczne (liczba osób) w 2022 r.49
26. Liczba wniosków o dodatek węglowy w 2022 r.789
27. Liczba wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych w 2022 r.430
28. Liczba wniosków o dodatek elektryczny w 2022 r.2
29. Liczba wniosków o dodatek osłonowy w 2022 r.563