Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)
w GOPS Rymań jest Pan Dariusz Florek
e-mail: iod@ordonotitia.pl