Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują :

merytorycznie w zakresie poszczególnych spraw pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z zakresami czynności.

Za wprowadzenie i modyfikację informacji odpowiada:
Przemysław Trybuchowski
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu
ul. Szkolna 7
78-125 Rymań
tel .(94) 35 83 234
tel. (94) 35 83 127 wew. 32 lub 26
e-mail: informatyk@ryman.pl