GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w RYMANIU

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII Promocja integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

 

„JESTEŚMY AKTYWNI”

 

III EDYCJA PARTNERSKIEGO PROJEKTU 2010

 

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wraz z początkiem nowego roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu rozpoczął realizację kolejnej, trzeciej już edycji projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do tegorocznej edycji zostało rekrutowanych 18 osób – są to osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które są jednocześnie klientami GOPS w Rymaniu i mieszkańcami tutejszej gminy. Wszyscy uczestnicy projektu, podobnie jak w latach poprzednich objęci są wsparciem finansowym oraz mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu do miejsc realizacji projektu. Ponadto cała grupa uczestniczy w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem i doradcą rodzinnym.

Podczas tych spotkań Beneficjenci zdobywają wiedzę m.in.: o tym jak radzić sobie na obecnym rynku pracy, jak aktywnie poszukiwać pracy, jak radzić sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi itp. Jak każdego roku, udział w projekcie jest bezpłatny, a osoby, które podjęły się realizacji zadań projektowych oprócz wsparcia specjalistów, mają również możliwość zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe. W roku 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu uczestnikom projektu zaproponował następujące szkolenia zawodowe:

- OGRODNIK TERENÓW ZIELONYCH – dla grupy 5 osób,

- POKOJOWA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM – dla grupy 8 kobiet,

- KURS FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY ZE STYLIZACJĄ PAZNOKCI, połączony z kursem ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – dla grupy 5 kobiet.

Pierwszą grupą, która rozpoczęła szkolenie zawodowe z początkiem marca była grupa pań Pokojowych, które odbyły 20-to godzinne szkolenie teoretyczne z zakresu pracy pokojowej, a następnie uczestniczą w 80-ci godzinnym kursie języka niemieckiego, który zaplanowany został na miesiące kwiecień, maj, wrzesień i październik. Ponadto każda uczestniczka szkolenia musi odbyć 80-cio godzinną praktykę. Miejscem jej realizacji jest Ośrodek Arka w Kołobrzegu.

Kolejna grupa, która szkolenie zawodowe rozpoczęła z końcem marca to grupa uczestnicząca w szkoleniu Ogrodnik terenów zielonych. W ramach tego kursu zrealizowane zostało 40 godzin zajęć  teoretycznych z zakresu ogrodnictwa, sadownictwa, projektowania ogrodów itp., oraz 15 godzin zajęć teoretyczno – praktycznych z zakresu bukieciarstwa, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę o tym, w jaki sposób wykonuje się kompozycje kwiatowe na różne okazje i uroczystości. Po części teoretycznej, która została zrealizowana   w miesiącach marzec, kwiecień i maj, wszyscy uczestnicy szkolenia odbywają 80-cio godzinną praktykę zawodową w Gospodarstwie Szkółkarskim Jan Ciepłucha w Rzesznikowie.

Ostatnia grupa uczestniczek projektu „Jesteśmy aktywni” w roku 2010 to 5 kobiet, które biorą udział w szkoleniu zawodowym Fryzjerka, kosmetyczka, stylistka paznokci. Zajęcia teoretyczne z zakresu kosmetyki rozpoczęły się z początkiem kwietnia i trwały cały miesiąc – w sumie 60 godzin szkoleniowych. Podczas tych zajęć uczestniczki zdobyły niezbędną wiedzę z zakresu kosmetyki, poznały tajniki jak dobrze dobrać i wykonać makijaż, w jaki sposób wykonać drobne zabiegi kosmetyczne jak np.: depilacja nóg, regulacja brwi, henna itp., jak również nauczyły się stylizować paznokcie. Po części kosmetycznej przyszedł czas na zajęcia z zakresu fryzjerstwa – 30 godzin zajęć, podczas których panie uczyły się modelować, obcinać, prostować, kręcić włosy, czesać itp. Po zajęciach teoretycznych każda z uczestniczek musi zaliczyć 80-cio godzinną praktykę w salonach fryzjersko – kosmetycznych na terenie Kołobrzegu.

Po przerwie wakacyjnej panie uczestniczące w kursie fryzjersko – kosmetycznym ze stylizacją paznokci zaplanowany mają dodatkowo kurs ABC Przedsiębiorczości, podczas którego zdobędą podstawową wiedzę o tym, jak założyć własną działalność gospodarczą.