Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

IMG 0177 200"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" 

 8. Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
 

Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

Gmina Rymań przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rymaniu jest jednym z 14-tu beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Cel projektu jest zapewnie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do 227 gospodarstw domowych objętych projektem z 14 Gmin i Miast, które przystąpiły do projektu oraz do 176 punktów koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym.
Ogółem zakupionych zostanie 1031 komputerów, 177 drukarek zostanie przeprowadzonych 176 szkoleń dla osób wykluczonych cyfrowo z obsługi komputera. W ramach projektu sfinansowany zostanie również dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych i  jednostek objętych projektem przez okres 27 miesięcy.

Wartość projektu 8 231 273,00 zł w 100% dofinansowana.

Na terenie Gminy Rymań dostarczono 93 sztuki komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym z 7 letnią gwarancją i dostępem do Internetu:
13 – sztuk komputerów dla gospodarstw domowych.

80 – sztuk komputerów w 11 punktach koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym.
11 – drukarek w 11 punktach koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym.

 

Prezentacja przeciwdzialanie wykluczeniu.pdf - pobierz